Erityisnuorisotyö


Spartak Kajaani ry tekee ennaltaehkäisevää nuorisotyötä Kajaanissa. Työmme piiriin kuuluvat pääosin 17-30 vuotiaat kainuulaiset nuoret ja nuoret aikuiset.

Olemme tehneet vuosien ajan monipuolista ja tunnustettua työtä päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa. Se maailma omine sääntöineen on tuttu myös monelle Spartak Kajaani ry:n kokemusasiantuntijalle. Hyvä yhteistyö eri sosiaalialan toimijoiden ja viranomaisten kanssa on vahvistanut asemaamme tärkeänä maakunnallisena kolmannen sektorin toimijana ja elämässään sivupoluille eksyneiden henkilöiden rinnalla kulkijana. Spartak Kajaani ry on puolueeton ja suorasanainen sillanrakentaja kahden eri maailman välillä. Tavoitteenamme on toimia tehokkaasti ja olla käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina tarpeen niin vaatiessa. Laajat yhteistyöverkostot muun muassa eri kumppanijärjestöjen ja yhdistysten kanssa ympäri Suomea mahdollistavat monipuolisen toimintamme.

Kaikissa tilanteissa keskeisintä on tunnistaa ihminen toimintansa takana. Sanat ja ratkaisumallit ovat usein monen osatekijän summia. Henkilön kyky käsitellä ja omaksua asioita voi olla alentunut päihteiden käytön lisäksi myös terveydellisistä syistä tai esimerkiksi pitkän vankeustuomion seurauksena. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa päihde- ja rikostaustaisen henkilön ajatus- ja toimintamalleja, jotta kanssakäyminen on turvallista ja tuloksellista molemmille osapuolille.

Päihteiden kirjo on tänä päivänä moninainen. Alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden sekakäytön yleistyminen on riskitekijä asiakaspalvelu- ja neuvontatyötä tekeville.

Alkoholista päihtyneiden tai taparikollisten käyttäytymistavoista tiedetään jo paljon, mutta muuntohuumeiden ja muiden aineiden yhteisvaikutuksista paras ja viimeisin tieto on aina itse niiden käyttäjillä. Tämä vaikeuttaa varautumista henkilöiden oikeanlaiseen ja turvalliseen kohtaamiseen. Ammatillisuus, asiantuntemus ja kokemusasiantuntijuus yhdessä ovat Spartak Kajaani ry:n vahvuus ja toimintamme tärkeä kulmakivi kohdatessamme eri päihdetaustaisia henkilöitä ja työskennellessämme heidän kanssaan.