Erityisnuorisotyö

Spartak Kajaani ry tekee ennaltaehkäisevää nuorisotyötä Kajaanissa. Työmme piiriin kuuluvat pääosin 18-29 vuotiaat kainuulaiset nuoret.

Spartak Kajaani ry on tehnyt vuosien ajan monipuolista ja tunnustettua työtä päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa. Se on maailma, joka toimii omilla säännöillään. Tuo maailma omine koodeineen on tuttua myös monelle Spartakin kokemusasiantuntijalle. Hyvä yhteistyö eri sosiaalialan toimijoiden ja viranomaisten kanssa on vahvistanut Spartakin asemaa tärkeänä maakunnallisena kolmannen sektorin toimijana ja elontiellään kompastuneiden rinnallakulkijana. Spartak on puolueeton ja suorasanainen sillanrakentaja kahden eri maailman välillä. Yhdistyksen tavoittteena on toimia tehokkaasti ja olla käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina tarpeen niin vaatiessa. Laajat yhteistyöverkostot ympäri Suomea mahdollistavat Spartakin monipuolisen toiminnan.

Kaikissa tilanteissa keskeistä on tunnistaa ihminen toimintansa takana. Sanat ja ratkaisumallit ovat usein monen osatekijän summia. Henkilön kyky käsitellä ja omaksua asioita voi olla alentunut päihteiden käytön lisäksi terveydellisistä syistä tai esimerkiksi pitkän vankeustuomion seurauksena. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa päihde- ja rikostaustaisen henkilön ajatus- ja toimintamalleja, jotta kanssakäynti on turvallista ja tuloksellista molemmille osapuolille.

Päihteiden kirjo on moninainen. Alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden sekakäytön yleistyminen on riskitekijä asiakaspalvelu- ja neuvontatyötä tekeville. Alkoholista päihtyneiden tai taparikollisten käyttäytymistavoista tiedetään paljon, mutta muuntohuumeiden ja muiden aineiden yhteisvaikutuksista paras ja viimeisin tieto on aina käyttäjillä. Tämä vaikeuttaa varautumista henkilöiden oikeanlaiseen ja turvalliseen kohtaamiseen. Asiantuntemus ja kokemusasiantuntijuus ovat yhdessä Spartakin vahvuus.

.