Erityisnuorisotyö

Spartak Kajaani ry tekee ennaltaehkäisevää nuorisotyötä Kajaanissa. Työmme piiriin kuuluvat pääosin 17-30 vuotiaat kainuulaiset nuoret.

Spartak Kajaani ry on tehnyt vuosien ajan monipuolista ja tunnustettua työtä päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden kanssa. Se maailma omine koodeineen on tuttu myös monelle Spartak Kajaani ry:n kokemusasiantuntijalle. Hyvä yhteistyö eri sosiaalialan toimijoiden ja viranomaisten kanssa on vahvistanut Spartak Kajaani ry:n asemaa tärkeänä maakunnallisena kolmannen sektorin toimijana ja elontiellään kompastuneiden henkilöiden rinnalla kulkijana. Spartak Kajaani ry on puolueeton ja suorasanainen sillanrakentaja kahden eri maailman välillä. Yhdistyksen tavoitteena on toimia tehokkaasti ja olla käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina tarpeen niin vaatiessa. Laajat yhteistyöverkostot ympäri Suomea mahdollistavat Spartak Kajaani ry:n monipuolisen toiminnan.

Kaikissa tilanteissa keskeisintä on tunnistaa ihminen toimintansa takana. Sanat ja ratkaisumallit ovat usein monen osatekijän summia. Henkilön kyky käsitellä ja omaksua asioita voi olla alentunut päihteiden käytön lisäksi terveydellisistä syistä tai esimerkiksi pitkän vankeustuomion seurauksena. On tärkeää tiedostaa ja tunnistaa päihde- ja rikostaustaisen henkilön ajatus- ja toimintamalleja, jotta kanssakäyminen on turvallista ja tuloksellista molemmille osapuolille.

Päihteiden kirjo on moninainen. Alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden sekakäytön yleistyminen on riskitekijä asiakaspalvelu- ja neuvontatyötä tekeville. Alkoholista päihtyneiden tai taparikollisten käyttäytymistavoista tiedetään jo paljon, mutta muuntohuumeiden ja muiden aineiden yhteisvaikutuksista paras ja viimeisin tieto on aina niiden käyttäjillä. Tämä vaikeuttaa varautumista henkilöiden oikeanlaiseen ja turvalliseen kohtaamiseen. Ammatillisuus, asiantuntemus ja kokemusasiantuntijuus yhdessä ovat Spartak Kajaani ry:n vahvuus ja toimintamme tärkeä kulmakivi kohdatessamme eri päihdetaustaisia henkilöitä ja työskennellessämme heidän kanssaan.

.