VÄLKE

07.08.2018

Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke.

MILLOIN?

03/2015 - 02/2017 (05/2017)

MITKÄ TAHOT?

Kajaanin kaupunki, Kainuun Nuotta Ry, Kajaanin Työvoimayhdistys Ry, Nakertaja-Hetteenmäki kyläyhdistys Ry ja Spartak Kajaani Ry

MITÄ?

Yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehittäminen ja työllisyyden hoitoon Kajaanin välityömarkkinoilla.

KETKÄ?

projektipäällikkö Mari Jääskeläinen
yrityskoordinaattori Jari Vierimaa
koulutuskoordinaattori Riitta Ollila
hankevastaava Raija Tahvanainen
hankevastaava Mikko Leskinen

KUKA RAHOITTI?

Kainuun ELY -keskus
Kajaanin Kaupunki

ASIAKASTYÖ

245 asiakasta
137 palkkatukijaksoa
87 työkokeilujaksoa
59 työ- ja toimintakyvyn arviointijaksoa
117 koulutuspäivää
4 oppisopimusta
81 ryhmävalmennusta
2 koevapautta
663h yhdyskuntapalvelua

ASIAKASTYÖN TULOKSET

59%:lle löytyi järkevä ratkaisu työttömyyden tilalle

MUUT TULOKSET

Yhteistyömalli
Työllisyysavustukset
Ensivenkulan käsikirja
Vicious, Altius, Fortius -elokuva
Laatukäsikirjoja
Tähtihetkiä
Yhteen hiileen puhaltamista
Huomiota
Onnistumisia
Naurua
Osaamista
Kokemusta