SO WHAT 

24.09.2018

So What 1.9.2017 - 31.8.2019 Hankekoodi S21096 

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke.

Kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat alle 29 -vuotiaat.

Työelämän ulkopuolella olevien päihde-, laitos- ja rikostaustaisten nuorten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen työpajavalmennuksen avulla.

Hankkeella häkäistään ja vähennetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien erityisryhmien syrjäytymistä sekä kehitetään osallisuutta vahvistavia ja osallistujien työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita erityisesti työelämävalmiuksen näkökulmasta. Hanke toteuttaa haun painotusta ehkäisemällä erityisesti miesten syrjäytymistä sekä edistämällä miesten osallistumista koulutukseen ja työhön. Hankkeeseen sisältyy kokemusasiantuntijuutta.

Tuloksena: Asiakastyön lisäksi hankkeessa kehitetään ja toteutetaan kouluihin ja oppilaitoksiin suunnattavia luentopaketteja sekä tuodaan yrityksille tietoa vankilasta vapautuvien valvonnasta ja tukitoimista.

Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä Kainuun soten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.


Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjamaan elinkeino, liikenne - ja ympäristökeskus, Kajaanin Kaupunki, Kainuun Sote, Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Puolanka.


Yhteystiedot

Vastaava valmentaja Anne Mari Leinonen, annem.spartak@gmail.com, 0456485150

Yksilövalmentaja Mikko Leskinen, mikko.spartak@gmail.com, 0449811125

Sihteeri Tiia Leskinen, tiia.spartak@gmail.com, 0504139289

Postiosoite:
Kontiomäentie 60 B, 88530 Paakki

Käyntiosoite:
Varastokatu 7, 87100 Kajaani