TEE TÄRKEÄ LAHJOITUS NUORISTYÖN HYVÄKSI!
 

Hyvä alasi ammattilainen!

Spartak Kajaani ry

Lähestymme teitä avustusten - ja/tai lahjoitusten toivossa. Spartakin toimintoihin kuuluvat nuorisotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus sekä monipuolinen bändi/musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta. Erityisnuorisotyötä on vankilassa tehtävä työ, turvapuhelin, turvatila. Meillä on erilaiset pajat, kuten muun muassa autotallitoiminta ja puu- ja metallityöpaja, jossa nuoret pääsevät korjaamaan autoja ja erilaisia pienkoneita. Nuorisotyötä tehdään vapaaehtoistoiminnan sekä erilaisten hankkeiden avulla ja urheilutoiminnassa, kuten jalkapallon parissa. Urheilutoiminta ja muut harrasteet ovat nuorisotyön ja erityisnuorisotyön työvälineitä, toimien samalla ennalta ehkäisevänä ja haittoja vähentävänä päihdetyönä. Varhaiskasvatusta toteutetaan kahdessa iltapäiväkerhossa sekä kesäisin Kajaanin kaupungin liikennepuistossa, jonka vetovastuu on ollut jo usean vuoden Spartak Kajaani ry:llä. Spartak haluaa toimia yhtenä tukiverkkona ja tarjota apua eri elämänvaiheisiin liittyvissä asioissa.

Vertaistukiryhmät 

Spartakin vertaistukiryhmät tarjoavat tukitoimintaa, jossa nuorille voidaan tarjota kokemuksia, joiden avulla luottamus omiin kykyihin vahvistuisi. Rakentavalla yhteistoiminnalla ryhmissä voi voimaannuttaa samanaikaisesti sekä itseään ja muita.

Nuorta ohjataan työ- tai opiskelupaikan hankintaan sekä terveellisten elämäntapamuutosten ja harrasteiden pariin. Ryhmien avulla luomme kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua toimintaan riippumatta fyysisistä, sosiaalisista tai psyykkisistä esteistä. Ryhmien tarjoamat toiminnot ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita vaan pelkkä kokeilunhalu ja motivaatio riittävät. Osalla nuorista on puutteita ja ongelmia arkirytmin aikaansaamisessa tai sen ylläpitämisessä. Virastokäynnit unohtuvat helposti ja toimeentulokin on hakusessa. Vertaistukiryhmien tarkoitus on saada asiakkaille työkalut ja väylä parempaan elämään, ohjata ja opastaa tietä koulutus-, työ- sekä harrastekentälle tukiverkoston avulla.

Ryhmissä on nollatoleranssi päihteitä, rasismia ja syrjintää kohtaan. Ryhmissä toteutetaan tosiasiallista yhdenvertaisuuden toteuttamista. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja yksinäisyyden poistamisen avulla ryhmät ehkäisevät nuorten syrjäytymistä.

Tietyt kohderyhmät eivät kuulu vaikean tilanteensa takia rahoittajien kohderyhmään tai projektien resurssit eivät riitä kaikkien asiakkaiden tukemiseen. Kainuussa on suuri joukko nuoria, jotka ovat tippuneet yhteiskunnan vaunusta jo aikoja sitten ja heidän elämäänsä kuuluu hyvin läheisesti päihteet, väkivalta sekä muut rikokset. Näiden nuorten tukeminen ja auttavan käden ojentaminen on ollut alusta asti Spartakille tärkeää.

Me uskomme nuoriin ja tiedämme jo kokemuksesta, että tässä joukossa on paljon potentiaalisia yhteiskunnalle tulevaisuudessa tärkeitä työntekijöitä.

Yhdistyksen vertaistukiryhmien toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Spartakin vertaistukiryhmien tavoitteena on auttaa kajaanilaisia, pääsääntöisesti 17-30-vuotiaita nuoria, joiden elämä painottuu päihteisiin ja rikolliseen toimintaan. Vanhoista ympyröistä irti pääseminen ei ole helppoa ja oman tahdon lisäksi tarvitaan tukiverkostoja. Nuoret tarvitsevat rinnalla kulkijaa ja kaikilla ei ole läheisiä mukana auttamassa ja tukemassa. Kohderyhmää ovat myös työttömät, pitkäaikaistyöttömät, koulunsa keskeyttäneet tai ilman koulutusta olevat, työttömyysuhan alla olevat sekä sosiaalista vahvistamista tarvitsevat. Osa asiakkaista tarvitsee "vain" sopivaa harrastetoimintaa ja opastusta elämänsä tueksi.

Tukemalla yhdistyksemme erityisnuorisotyötä olette mukana purkamassa koko Kainuun alueen työttömyysongelmaa sekä maanlaajuisesti tunnetuksi tullutta alueemme nuorison pahoinvointia. Tunnistamme kohderyhmän haasteellisuuden sekä samankaltaisen työn tukemisen ennakkoasenteet. Toivomme kuitenkin, että Teillä on huomattu kohderyhmän hätä ja noussut huoli kainuulaisten nuorten pahoinvoinnista.

Pyydämme, että antaisitte hetken aikaanne ja tutustuisitte toimintaamme. Näin saatte kattavan kuvan toiminnastamme ja ehkä myös kipinän aloittaa kainuulaisten erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemisen.

Tee tärkeä lahjoitus nuorisotyön hyväksi ottamalla yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soittamalla:

p. 044 981 1125.

Ystävällisin terveisin

_______________

Mikko Leskinen,

Spartak Kajaani ry