TEE TÄRKEÄ LAHJOITUS NUORISTYÖN HYVÄKSI!
 

Hyvä alasi ammattilainen!

Spartak Kajaani ry

Lähestymme teitä avustusten - ja/ tai lahjoitusten toivossa. Spartakin toimintoihin kuuluvat nuorisotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus sekä monipuolinen bändi/musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta. Erityisnuorisotyötä on vankilassa tehtävä työ, turvapuhelin, turvatila. Meillä on erilaiset pajat kuten autotallitoiminta, jossa nuoret pääsevät korjaamaan autoja ja erilaisia pienkoneita. Nuorisotyötä tehdään vapaaehtoistoiminnan sekä erilaisten hankkeiden avulla ja urheilutoiminnassa, kuten jalkapallon parissa. Urheilutoiminta ja muut harrasteet ovat nuorisotyön ja erityisnuorisotyön työvälineitä, toimien samalla ennalta ehkäisevänä ja haittoja vähentävänä päihdetyönä. Varhaiskasvatusta toteutetaan kahdessa iltapäiväkerhossa sekä kesäisin Kajaanin kaupungin liikennepuistossa, jonka vetovastuu on ollut jo usean vuoden Spartak Kajaani ry:llä. Jatkamme 2017 vuoden maltillisesti kehittämällä vertaistukiryhmän toimintaa. Spartak haluaa toimia yhtenä tukiverkkona ja tarjota apua eri elämänvaiheisiin liittyvissä asioissa.

"Välkyt"- vertaistukiryhmä, 

Spartak vertaistukiryhmä "Välkyt" tarjoaa tukitoimintaa, jossa nuorille voidaan tarjota kokemuksia joiden avulla luottamus omiin kykyihin vahvistuisi. Rakentavalla yhteistoiminnalla "Välkyissä" voi voimaannuttaa samanaikaisesti sekä itseään ja muita.

Nuorta ohjataan työ- tai opiskelupaikan hankintaan sekä terveellisten elämäntapa muutosten ja harrasteiden pariin. Ryhmän avulla luomme kaikille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua harrasteisiin riippumatta fyysisistä, sosiaalisista tai psyykkisistä esteistä. Ryhmän tarjoamat toiminnot ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita vaan pelkkä kokeilun halu ja motivaatio riittävät. Osalla nuorista on puutteita ja ongelmia arkirytmin aikaansaamisessa tai sen ylläpitämisessä. Virasto käynnit unohtuvat helposti ja toimeentulokin on hakusessa. Vertaistukiryhmän tarkoitus on saada asiakkaille työkalut ja väylä parempaan elämään, ohjata ja opastaa tietä koulutus-, ja työ-, sekä harraste kentälle tukiverkoston avulla.

Vertaistukiryhmässä on myös maahanmuuttaja nuorten tukemista ja harrastetoiminta, joka tukee kielen oppimista eli kielikoulutusta. Ryhmässä on nollatoleranssi, päihteitä, rasismia ja syrjintää kohtaan. Ryhmässä toteutetaan tosiasiallista yhdenvertaisuuden toteuttamista vapaa- ajan ohjauksella. Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja yksinäisyyden poistamisen avulla ryhmä ehkäisee nuorten syrjäytymistä.

Tietyt kohderyhmät eivät kuulu vaikean tilanteensa takia rahoittajien kohderyhmään tai projektien resurssit eivät riitä kaikkien asiakkaiden tukemiseen. Kainuussa on suuri joukko nuoria, jotka ovat tippuneet yhteiskunnan vaunusta jo aikoja sitten ja heidän elämäänsä kuuluu hyvin läheisesti päihteet, väkivalta sekä muut rikokset. Näiden nuorten tukeminen ja auttavan käden ojentaminen on ollut alusta asti Spartakille tärkeää.

Me uskomme nuoriin ja tiedämme jo kokemuksesta, että tässä joukossa on paljon potentiaalisia yhteiskunnalle tulevaisuudessa tärkeitä työntekijöitä.

Yhdistyksen vertaistukiryhmän toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Spartakin vertaistukiryhmän tavoitteena on auttaa kajaanilaisia, pääsääntöisesti 17-30-vuotiaita nuoria, joiden elämä painottuu päihteisiin ja rikolliseen toimintaan. Vanhoista ympyröistä irti pääseminen ei ole helppoa ja oman tahdon lisäksi tarvitaan tukiverkostoja. Nuoret tarvitsevat rinnalla kulkijaa ja kaikilla ei ole läheisiä mukana auttamassa ja tukemassa. Kohderyhmää ovat myös työttömät, pitkäaikaistyöttömät, koulunsa keskeyttäneet tai ilman koulutusta olevat, työttömyysuhan alla olevat sekä sosiaalista vahvistamista tarvitsevat. Osa asiakkaista tarvitsee "vain" sopivaa harrastetoimintaa ja opastusta elämänsä tueksi.

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet/ keskeiset toimenpiteet

Tulevana vuonna panostamme erityisesti järjestöjemme toiminnan tunnetuksi tekemiseen, vaikuttamistyöhön, kunta yhteistyön kehittämiseen sekä käymme dialogia kuntatoimijoiden kanssa, uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi.

Haasteena on löytää vertaistukiryhmän toiminnalle rahoitus. Rahoituksen avulla voisimme kokeilla uusia aktiviteetteja ja harrastus mahdollisuuksia joita nuoret eivät ole päässeet koskaan aikaisemmin kokeilemaan. Tavoitteena nuorille uusien elämyksien löytyminen.

Varainhankinta keinoina elvytetään mm. kirpputori-toiminta sekä aloitetaan makeismyynti ja järjestetään arpajaiset. Tulemme hakemaan eritahoilta rahoitusta toimintaamme

Ryhmän tarkoitus on tuoda vertaistukea ja ryhmävoimaa tekemisen ja ideoinnin tueksi, sekä poistaa yksinäisyydestä johtuvia haittoja. Ryhmätoiminnot lisäävät osallisuuden kokemusta, koska ne tuottavat tekijöilleen terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä mielekkyyttä elämään ja antaa apuja sopeutua yhteiskuntaan.

Tukemalla yhdistyksemme erityisnuorisotyötä olette mukana purkamassa koko Kainuun alueen työttömyysongelmaa sekä maanlaajuisesti tunnetuksi tullutta alueemme nuorison pahoinvointia. Tunnistamme kohderyhmän haasteellisuuden sekä samankaltaisen työn tukemisen ennakkoasenteet. Toivomme kuitenkin, että Teillä on huomattu kohderyhmän hätä ja noussut huoli kainuulaisten nuorten pahoinvoinnista.

Pyydämme, että antaisitte hetken aikaanne ja tutustuisitte toimintaamme. Näin saatte kattavan kuvan toiminnastamme ja ehkä myös kipinän aloittaa kainuulaisten erityistä tukea tarvitsevien nuorten tukemisen.

Tee tärkeä lahjoitus nuorisotyön hyväksi ottamalla yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai soittamalla p. 044 98111 25.

Ystävällisin terveisin

_______________

Mikko Leskinen,

Spartak Kajaani ry