KEITÄ OLEMME

Tarinamme

Toimitilat

Kajaanin Varastokadun tiloissamme toimivat seinättömät työpajat pienryhmille kolmessa kerroksessa: käsityöpaja/ompelimo, jossa tehdään koruja ja käsitöitä, autopaja, jossa autojen pienhuollot ja kunnossapito, puu- ja metallityöpaja, jossa tehdään erilaisia puu- ja metallitöitä, 

Tiloissamme on myös musiikki-/soittohuone sekä asiakkaiden vapaassa käytössä oleva kuntosali ja nyrkkeilytilat.

Toimintamme

Spartak Kajaani ry:n toimintaan kuuluvat nuorisotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus, vankilatyö, päihdetyö sekä monipuolinen bändi/musiikki- ja urheilu- ja harrastetoiminta.

Spartak työskentelee myös nuorten omassa elinympäristössä ja nuorten maailmassa, johon kuuluvat koti, läheiset ja kaikki muu nuorelle tärkeä.

Toimintamuotojamme ovat muun muassa erilaiset hankkeet, projektit, Kainuun Opiston ostopalvelut, vankiloiden ostopalvelut, harrasteet sekä vapaaehtoistyö. 

Spartak Kajaani ry on tehnyt erityisnuorisotyötä jo yli 15 vuoden ajan mm. ESR-hankkeiden avulla. Yhdistys tunnetaankin luotettavana paikallisena toimijana.
Spartak Kajaani ry on toteuttanut useita eri hankkeita, joiden rahoitus on mahdollistanut monipuolisemman ja tehokkaamman työn juuri erityisryhmien osalta.

Ei sidottu virastoaikoihin
Spartakilla tehdään ympärivuorokautista työtä (turvapuhelin, sosiaalinen media), joka ei ole sidottu niin sanottuihin virastoaikoihin. Spartakin yhteistyökumppaneiden ansiosta asiakkaillemme on saatavilla koko palvelutarpeen kattava paketti. 

Arvot ja periaatteemme
Spartak Kajaani ry:n eettiset arvot ja yhdessä sovitut, toimintaamme ohjaavat periaatteet: 

Päihteettömyys, tasa-arvoisuus, kunnioitus, hyvät käytöstavat, toinen toistemme tukeminen ja aina uuden oppiminen, moraali, asioita ei tehdä kenenkään puolesta, apua saa 24/7 henkilöstä riippumatta, ammattietiikka, kestävä kehitys sekä erityisesti luotettavuus.

Spartak Kajaani ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys ja jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä, auttaen häntä juuri hänen omista tarpeistaan lähtien.

Tavoitteemme...

​Tavoitteenamme on ohjata nuoria yksilöllisesti työ- tai opiskelupaikan hankintaan sekä terveelliseen elämäntapamuutokseen ja harrasteiden pariin. Vahvistamme lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista tasa-arvoa, terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Lisäksi haluamme osaltamme vaikuttaa selviytymisongelmia aiheuttavien yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi.

...ja miten niihin pääsemme

Tarjoamme nuorille monipuolisia matalan kynnyksen palveluita sekä harrastetoimintoja ja niiden kautta elämyksiä, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita, vaan pelkkä kokeilunhalu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla nuorilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaamme riippumatta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista rajoitteista tai haasteista. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista, jonka avulla ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.

Toimintamme kulmakivenä ja vahvuutenamme on monipuolinen kokemusammattilaisuus ja -asiantuntijuus. Tarvitaan tekijöitä ja tukijoita, alalle koulutettuja ammattilaisia ja kokemustoimijoita ohjaamaan, kannustamaan ja toimimaan esimerkkeinä nuorille. Tämä on työtä, jonka me Spartakilla osaamme ja josta meidät tunnetaan.

Vertaistuki

Spartak Kajaani ry:n vertaistukiryhmien tavoitteena on auttaa kajaanilaisia 17-30-vuotiaita nuoria, joilla elämäntavoitteet ovat vielä hakusessa. Nuoria, jotka ovat työttömiä, koulunsa keskeyttäneitä, ilman koulutusta olevia tai syrjäytyneitä, sosiaalista vahvistamista tarvitsevia tai joiden elämässä pääpainon ovat ottaneet päihteet ja rikollinen toiminta. Osalla nuorista on myös puutteita ja ongelmia arkirytmin ylläpitämisessä. Tarkoitus on saada heille työkalut ja väylä parempaan elämään.

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa - samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien nuorten halua jakaa keskenään kokemuksia ja tietoa luottamuksellisessa ja toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Vertaistuki voidaan määritellä myös voimaantumisena ja muutosprosessina, jonka kautta ihminen voi löytää ja tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään. Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä. 

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat heitä selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä. Kokemusten vaihto vertaistuen avulla voi myös virittää ihmisiä vaikuttamaan yhdessä omaan asemaansa yhteisöissä ja esimerkiksi tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Parhaimmillaan vertaistuki johtaa yksilöiden ja ihmisryhmien voimaantumiseen.

Seuraa meitä!

Aina ajankohtaisimmat ja tuoreimmat tiedot toiminnastamme löytyvät täältä:

Facebook-sivumme

Spartakkilaiset-blogimme


Erityiskiitokset näille yhteistyökumppaneillemme:

Sukevan, Kestilän, Pelson vankila
Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kajaanin toimipaikka

Kajaanin kaupunki

Sotkamon kunta

Paltamon kunta

Kainuun TYP

TE-toimisto

Kainuun Sote 

Kainuun opisto

Kainuun Ammattiopisto

Ehyt Ry

MotoTeam Tauriainen Oy 

Tietopalvelu Group Oy 

Tokmanni Group Oyj

Osuuskauppa Maakunta

Leipomo- ja kondiittoriliike Pekka Heikkinen & Kumpp. Oy 

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry/Entrinki

Kajaanin Seudun Invalidit ry  


TIIMIMME

Me olemme Spartak!

Mikko Leskinen

Puheenjohtaja, yksilövalmentaja, vankilatyö
mikko.spartak@gmail.com

Anne Mari Leinonen

Toiminnanjohtaja, erityisnuorisotyö, päihdetyö
annem.spartak@gmail.com

Matti Karppinen

Sihteeri, taloushallinto
matti.spartak@gmail.comJarmo Heinonen

Varhaiskasvatus Kättö

jami.spartak@gmail.com

Jura Leskinen

Spartak Sports ry
puheenjohtaja, varhaiskasvatus, Kättö
jura.spartak@gmail.com

Tuula Kyllönen

Varhaiskasvatus, Koordinaattori Kättö

  tuula.spartak@gmail.com

Sari Tarvainen

Käsityöpajan vastuuohjaaja

sari.spartak@gmail.com

p. 050 413 9289

Tuure "Tukke" Romppainen

Vapaaehtoinen ohjaaja

tukke.spartak@gmail.com

Jukka Kortelainen

Yhdistyksen perustaja
jukka.spartak@gmail.com