KEITÄ OLEMME

Tarinamme


Toimitilamme

Kajaanin Varastokadun tiloissa toimivat seinättömät työpajat pienryhmillemme kolmessa kerroksessa: ompelimo/käsityöpaja, jossa tehdään vaatteiden korjauksia, käsitöitä ja erilaisia koriste-esineitä. Auto- ja metalli-/puutyöpaja, jossa autojen pienhuollot ja kunnossapito sekä mahdollisuus tehdä erilaisia metalli- ja puutöitä, 

Keittiö-/ruokailutiloissa valmistetaan ohjatusti ja kustannustehokkaasti ravintosuositusten mukaisia aterioita asiakkaillemme.

Meillä on myös asiakkaiden vapaassa käytössä oleva kuntosali ja nyrkkeilytilat sekä musiikki-/soittohuone.

Toimintamme

Spartak Kajaani ry:n toimintaan kuuluvat nuorisotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus, vankilatyö, päihdetyö sekä monipuolinen bändi/musiikki- ja urheilu- ja harrastetoiminta.

Työskentelemme myös nuorten omassa elinympäristössä ja nuorten maailmassa, johon kuuluvat koti, läheiset ja kaikki muu nuorelle tärkeä.

Toimintamuotojamme ovat muun muassa erilaiset hankkeet, projektit, Kainuun Opiston ostopalvelut, vankiloiden ostopalvelut, harrasteet sekä vapaaehtoistyö.

Asiakkaaksemme ja toimintaamme on mahdollista tulla useampaa eri reittiä.

Olemme tehneet erityisnuorisotyötä jo yli 15 vuoden ajan mm. ESR-hankkeiden avulla. Yhdistyksemme tunnetaankin luotettavana paikallisena toimijana.
Olemme toteuttaneet useita eri hankkeita, joiden rahoitus on mahdollistanut monipuolisemman ja tehokkaamman työn juuri erityisryhmien osalta.

Ei sidottu virastoaikoihin

Spartakilla tehdään ympärivuorokautista työtä (turvapuhelin, sosiaalinen media), joka ei ole sidottu niin sanottuihin virastoaikoihin. Spartakin yhteistyökumppaneiden ansiosta asiakkaillemme on saatavilla koko palvelutarpeen kattava paketti. 

Arvot ja periaatteemme

Spartak Kajaani ry:n eettiset arvot ja yhdessä sovitut, toimintaamme ohjaavat periaatteet: 

Päihteettömyys, tasa-arvoisuus, kunnioitus, hyvät käytöstavat, toinen toistemme tukeminen ja aina uuden oppiminen, hyvä moraali, asioita ei tehdä kenenkään puolesta, apua saa 24/7 henkilöstä riippumatta, ammattietiikka, kestävä kehitys sekä erityisesti luotettavuus.

Spartak Kajaani ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys ja jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä, auttaen häntä juuri hänen omista tarpeistaan lähtien.

Tavoitteemme...

​Tavoitteenamme on ohjata nuoria yksilöllisesti työ- tai opiskelupaikan hankintaan sekä terveellisiin elämäntapamuutoksiin ja harrasteiden pariin. Vahvistamme lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista tasa-arvoa, terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Lisäksi haluamme osaltamme vaikuttaa selviytymisongelmia aiheuttavien yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi.

...ja miten niihin pääsemme

Tarjoamme nuorille monipuolisia matalan kynnyksen palveluita sekä harrastetoimintoja, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita, vaan pelkkä kokeilunhalu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla nuorilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaamme riippumatta koulutus- tai työtaustasta ja mahdollisista fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista rajoitteista tai haasteista. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista, jonka avulla ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.

Toimintamme kulmakivenä ja vahvuutena on monipuolinen kokemusammattilaisuus ja -asiantuntijuus. Tarvitaan tekijöitä ja tukijoita, alalle koulutettuja ammattilaisia ja kokemustoimijoita ohjaamaan, kannustamaan ja toimimaan esimerkkeinä nuorille. Tämä on työtä, jonka me Spartakilla osaamme ja josta meidät tunnetaan!

Seuraa meitä!

Aina ajankohtaisimmat ja tuoreimmat tiedot toiminnastamme löytyvät täältä:

Facebook-sivumme

Spartakkilaiset-blogimmeTIIMIMME

Me olemme Spartak!

Mikko Leskinen

Puheenjohtaja, hanketyöntekijä, vankilatyö

mikko.spartak@gmail.com

Anne Mari Leinonen

Toiminnanjohtaja, erityisnuorisotyö, päihdetyö
annem.spartak@gmail.com

Matti Karppinen

Taloudenhoitaja
matti.spartak@gmail.comTuula Kyllönen

Varhaiskasvatus, Koordinaattori Kättö

  tuula.spartak@gmail.com

Jarmo Heinonen

Varhaiskasvatus Lohtaja

jami.spartak@gmail.com

Jura Leskinen

Varhaiskasvatus Kättö

Spartak Sports ry:n puheenjohtaja
jura.spartak@gmail.com

Sari Tarvainen

Käsityöpajan vastuuohjaaja

sari.spartak@gmail.com

Tuure "Tukke" Romppainen

Oppisopimusopiskelija, nuorisotyö

tukke.spartak@gmail.com

Jukka Kortelainen

Yhdistyksen perustaja
jukka.spartak@gmail.com