KEITÄ OLEMME

Tarinamme


Toimitilamme

Kajaanin Varastokadun kiinteistössä toimivat työpajat ja tilat kolmessa kerroksessa:

Ompelimo/käsityöpaja, jossa tehdään vaatteiden korjauksia, ompelu- ja käsitöitä sekä erilaisia koriste-esineitä.

Auto- ja metalli-/puutyöpaja, jossa autojen pienhuollot ja kunnossapito sekä mahdollisuus tehdä erilaisia metalli- ja puutöitä, 

Keittiö- ja sosiaalitilat, jossa valmistetaan ohjatusti ja kustannustehokkaasti ravintosuositusten mukaisia aterioita asiakkaillemme.

Meillä on myös asiakkaiden vapaassa käytössä olevat kuntosali ja nyrkkeilytilat sekä musiikki-/soittohuone.

Toimintamme

Spartak Kajaani ry:n toimintaan kuuluvat varhaiskasvatus, nuorisotyö, erityisnuorisotyö, vankilatyö, päihdetyö sekä monipuolinen bändi/musiikki- ja urheilu- ja harrastetoiminta.

Työskentelemme myös nuorten ja nuorten aikuisten omassa elinympäristössä ja maailmassa, johon kuuluvat koti, läheiset ja kaikki muut tärkeät asiat.

Toimintamuotojamme ovat muun muassa erilaiset hankkeet, projektit, Kainuun Opiston ostopalvelut, vankiloiden ostopalvelut, harrasteet sekä vapaaehtoistyö.

Lisäksi Varastokatu 7:n toimitiloissa toimii ompelimo, joka palvelee monipuolisesti kaikkia kajaanilaisia ja lähialueiden asukkaita edullisesti, ammattitaitoisesti ja nopeasti.

Asiakkaaksemme ja toimintaamme on mahdollista tulla useampaa eri reittiä.

Olemme tehneet erityisnuorisotyötä jo yli 15 vuoden ajan mm. Euroopan sosiaalirahaston projektien tuella. Yhdistyksemme tunnetaankin luotettavana paikallisena toimijana.

Olemme toteuttaneet useita erilaisia paikallisia hankkeita, joiden rahoitus on mahdollistanut monipuolisemman ja tehokkaamman työn juuri erityisryhmien osalta.

Emme ole sidottuja virastoaikoihin

Spartakilla tehdään ympärivuorokautista työtä (turvapuhelin, sosiaalinen media), joka ei ole sidottu niin sanottuihin virastoaikoihin. Yhteistyökumppaneidemme ansiosta asiakkaillemme on saatavilla koko palvelutarpeen kattavat paketit. 

Arvot ja periaatteemme

Spartak Kajaani ry:n eettiset arvot ja yhdessä sovitut, toimintaamme ohjaavat periaatteet: 

Päihteettömyys, tasa-arvoisuus, kanssaihmisten kunnioitus, hyvät käytöstavat, toinen toistemme tukeminen, uuden oppiminen, hyvä moraali, asioita ei tehdä kenenkään puolesta, apua saa 24/7 henkilöstä riippumatta, ammattietiikka, kestävä kehitys ja luottamus.

Spartak Kajaani ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, ja jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä, auttaen häntä juuri hänen omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan lähtien.

Tavoitteemme...

​Tavoitteenamme on ohjata nuoria ja nuoria aikuisia yksilöllisesti  joko opiskelu- tai työpaikan hankintaan sekä terveellisiin elämäntapamuutoksiin ja harrasteiden pariin. Pyrimme vahvistamaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalista tasa-arvoa, terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Lisäksi haluamme olla osaltamme vaikuttamassa  selviytymisongelmia aiheuttavien yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi.

...ja miten niihin pääsemme

Tarjoamme nuorille ja nuorille aikuisille monipuolisia matalan kynnyksen palveluja sekä toimintoja, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita, vaan pelkkä kokeilunhalu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua toimintaamme riippumatta koulutus- tai työtaustasta ja mahdollisista fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista rajoitteista tai haasteista. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista, jonka myötä ehkäisemme nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä.

Toimintamme kulmakivenä ja vahvuutena on monipuolinen kokemusammattilaisuus ja -asiantuntijuus. Tarvitaan tekijöitä ja tukijoita, alalle koulutettuja ammattilaisia ja kokemustoimijoita ohjaamaan, kannustamaan ja toimimaan esimerkkeinä nuorille. Tämä on työtä, jonka me Spartak Kajaani ry:llä osaamme ja josta meidät tunnetaan!

Seuraa meitä!

Aina ajankohtaisimmat ja tuoreimmat tiedot toiminnastamme löytyvät täältä:

Facebook-sivumme

Spartakkilaiset-blogimme

Instagram-tilimmeTIIMIMME

Me olemme Spartak!

Mikko Leskinen

Puheenjohtaja, hanketyöntekijä, vankilatyö

mikko.spartak@gmail.com

Anne Mari Leinonen

Sihteeri, erityisnuorisotyö, mielenterveys-ja päihdetyö
annem.spartak@gmail.com

Matti Karppinen

Taloudenhoitaja
matti.spartak@gmail.comJura Leskinen

Varhaiskasvatus, Koordinaattori

  jura.spartak@gmail.com

Sari Tarvainen

Käsityöpajan vastuuohjaaja

sari.spartak@gmail.com

Tuure "Tukke" Romppainen

Oppisopimusopiskelija, nuorisotyö

tukke.spartak@gmail.com

Jukka Kortelainen

Yhdistyksen perustaja
jukka.spartak@gmail.com

Lohtajan iltapäivätoiminta:

ohjaajat Meiju , Jenni, Irina

                                                         Lehtikankaan iltapäivätoiminta:

                                                           Ohjaajat; Jaakko, Elisa, Noora


Kätönlahden iltapäivätoiminta:

ohjaajat Jura, Sonja ja Ulla