KEITÄ OLEMME

Tarinamme

Varastokadun tiloissa toimivat seinättömät työpajat pienryhmille kolmessa kerroksessa. Käsityöpaja, jossa tehdään koruja ja käsitöitä, musiikkipaja bändihuoneessa, autopaja, jossa pienhuollot ja kunnossapito, puu - ja metallipaja, jossa tehdään hitsaustöitä ja puutöitä.
Lisäksi pajana on  musiikki - ja elokuvatoimintaa. Spartakilta löytyy myös asiakkaiden vapaassa käytössä oleva kuntosali ja nyrkkeilytilat ympäri vuoden.
Spartakin toimintaa ohjaavat eettiset arvot ja sovitut, toimintaa ohjaavat periaatteet. Päihteettömyys, tasa-arvoisuus, kunnioitus, sitoutumattomuus, asioita ei tehdä kenenkään puolesta, tiimiä ei petetä, apua saa 24/7, hyvät käytöstavat, moraali, apua henkilöstä riippumatta, ammattietiikka, kestävä kehitys, työhuolien jakaminen ja aina uuden oppiminen, sekä erityisesti luotettavuus.
Spartak on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, joten jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä, auttaen häntä juuri hänen tarpeistaan lähtien.
Spartakilla tehdään ympärivuorokautista työtä (turvapuhelin, sosiaalinen media), joka ei ole sidottu niin sanottuihin virastoaikoihin. Spartakin yhteistyökumppaneiden ansiosta, asiakkaalle on saatavilla koko palvelutarpeen kattava paketti.
Toimintamuotoja ovat muun muassa erilaiset hankkeet, projektit, kaupungin avustukset, Kainuun Opiston ostopalvelut, vankiloiden ostopalvelut, harrasteet, sekä vapaaehtoistyö.
Spartak työskentelee myös nuorten omassa elinympäristössä ja nuoren maailmassa, johon kuuluvat koti, läheiset ja kaikki muu nuorelle tärkeä.
Spartak Kajaani ry on tehnyt erityisnuorisotyötä jo yli 10 vuoden ajan mm.ESR-hankkeiden avulla. Yhdistys tunnetaankin luotettavana paikallisena toimijana.
Spartak Kajaani ry on toteuttanut useita eri hankkeita, joiden rahoitus on mahdollistanut monipuolisemman ja tehokkaamman työn juurikin erityisryhmien osalta.

Spartakin toimintaan kuuluvat nuoristotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus, vankilatyö, sekä monipuolinen bändi/musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta.

Vertaistukiryhmän tavoitteena on auttaa kajaanilaisia 17-30 vuotiaita nuoria, joilla elämäntavoitteet ovat hukassa. Nuoria, jotka ovat työttömiä, koulunsa keskeyttäneitä, ilman koulutusta olevia tai ovat syrjätyneitä, sosiaalisita vahvistamista tarvitsevia, tai joiden elämässä pääpainon ovat ottaneet päihteet ja rikollinen toimininta. Osalla nuorista on myös puutteita ja ongelmia arkirytmin ylläpitämisessä. Tarkoitus on saada heille työkalut ja väylä parempaan elämään.

Spartakin vertaistukiryhmät:  Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten vaihtoa. Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien nuorten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. Vertaistuki voidaan määritellä myös voimaantumisena ja muutosprosessina, jonka kautta ihminen voi löytää ja tunnistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elämästään.Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa, jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä. 

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä. Kokemusten vaihto vertaistukiryhmässä voi myös virittää ihmisiä vaikuttamaan yhdessä omaan asemaansa yhteisöissä ja esimerkiksi tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen. Parhaimmillaan vertaistuki johtaa yksilöiden ja ihmisryhmien voimaantumiseen.

​Tavoitteena on ohjata nuorta työ-tai opiskelupaikan hankintaan, sekä terveelliseen elämäntapamuutoksen ja harrasteiden pariin. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista jonka avulla ehkäisemme nuoren syrjäytymistä. 

Tarjoamme nuorille elämyksiä, matalan kynnyksen palveluita sekä harrastetoimintoja, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita vaan pelkkä kokeilun halu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla ryhmänjäsenillä on tasapuolinen mahdollisuus osallistua riippumatta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalista esteistä.

Erityiskiitokset näille yhteistyökumppaneille:

Sukevan, Kestilän, Pelson vankila
Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kajaanin toimipaikka

Kajaanin kaupunki

Sotkamon kunta

Paltamon kunta

Kainuun TYP

TE-toimisto

Kainuun Sote 

Kainuun opisto

Kainuun Ammattiopisto

Ehyt Ry

MotoTeam Tauriainen Oy 

Tietopalvelu Group Oy 

Tokmanni Group Oyj

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry/ Entrinki

Kajaanin Seudun Invalidit ry  


TIIMIMME

This is Spartak!

Mikko Leskinen

Puheenjohtaja, yksilövalmentaja, vankilatyö
mikko.spartak@gmail.com

Matti Karppinen

Sihteeri, taloushallinto
matti.spartak@gmail.comJarmo Heinonen

Varhaiskasvatus Kättö jami.spartak@gmail.com

Jura Leskinen

Spartak Sports Ry
puheenjohtaja, varhaiskasvatus, Kättö
jura.spartak@gmail.com

Tuula Kyllönen

Varhaiskasvatus, Koordinaattori Kättö tuula.spartak@gmail.com

Tuomo Sirviö

Varhaiskasvatus, Lohtaja
tuomo.spartak@gmail.com

Teija Simola

Varhaiskasvatus, Lohtaja
teija.spartak@gmail.com

Tuure "Tukke" Romppainen

Vapaaehtoinen ohjaaja

tukke.spartak@gmail.com

Jukka Kortelainen

Godfather
jukka.spartak@gmail.com

Petteri Heiskanen

Tallivastuuohjaaja

petteri.spartak@gmail.com

Sari Tarvainen

Käsityöpajan vastuuohjaaja

sari.spartak@gmail.com

p.050 4139289