KEITÄ OLEMME

Tarinamme

Varastokadun tiloissa toimivat seinättömät työpajat pienryhmille kolmessa kerroksessa. Käsityöpaja, jossa tehdään koruja ja käsitöitä, musiikkipaja bändihuoneessa, autopaja, jossa pienhuollot ja kunnossapito, puu - ja metallipaja, jossa tehdään hitsaustöitä ja puutöitä.
Lisäksi pajana on elokuvatoimintaa. Spartakilta löytyy myös asiakkaiden vapaassa käytössä oleva kuntosali ja nyrkkeilytilat ympäri vuoden.
Spartakin toimintaa ohjaavat eettiset arvot ja sovitut, toimintaa ohjaavat periaatteet. Päihteettömyys, tasa-arvoisuus, kunnioitus, sitoutumattomuus, asioita ei tehdä kenenkään puolesta, tiimiä ei petetä, apua saa 24/7, hyvät käytöstavat, moraali, apua henkilöstä riippumatta, ammattietiikka, kestävä kehitys, työhuolien jakaminen ja aina uuden oppiminen, sekä erityisesti luotettavuus.
Spartak on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, joten jokainen asiakas otetaan vastaan yksilönä, auttaen häntä juuri hänen tarpeistaan lähtien.
Spartakilla tehdään ympärivuorokautista työtä (turvapuhelin, sosiaalinen media), joka ei ole sidottu niin sanottuihin virastoaikoihin. Spartakin yhteistyökumppaneiden ansiosta, asiakkaalle on saatavilla koko palvelutarpeen kattava paketti.
Toimintamuotoja ovat muun muassa erilaiset hankkeet, projektit, kaupungin avustukset, Kainuun Opiston ostopalvelut, vankiloiden ostopalvelut, harrasteet, sekä vapaaehtoistyö.
Spartak työskentelee myös nuorten omassa elinympäristössä ja nuoren maailmassa, johon kuuluvat koti, läheiset ja kaikki muu nuorelle tärkeä.
Spartak Kajaani ry on tehnyt erityisnuorisotyötä jo yli 10 vuoden ajan mm.ESR-hankkeiden avulla. Yhdistys tunnetaankin luotettavana paikallisena toimijana.
Spartak Kajaani ry on toteuttanut useita eri hankkeita, joiden rahoitus on mahdollistanut monipuolisemman ja tehokkaamman työn juurikin erityisryhmien osalta.

Spartakin toimintaan kuuluvat nuoristotyö, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus, vankilatyö, sekä monipuolinen bändi/musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta.

Vertaistukiryhmän tavoitteena on auttaa kajaanilaisia 17-30 vuotiaita nuoria, joilla elämäntavoitteet ovat hukassa. Nuoria, jotka ovat työttömiä, koulunsa keskeyttäneitä, ilman koulutusta olevia tai ovat syrjätyneitä, sosiaalisita vahvistamista tarvitsevia, tai joiden elämässä pääpainon ovat ottaneet päihteet ja rikollinen toimininta. Osalla nuorista on myös puutteita ja ongelmia arkirytmin ylläpitämisessä. Tarkoitus on saada heille työkalut ja väylä parempaan elämään.

Spartakin vertaistukiryhmä "Välkyt" tarjoaa nuorille tukitoimintaa ja kokemuksia, joiden avulla luottamus omiin kykyihin vahvistuisi. Tavoitteena on ohjata nuorta työ-tai opiskelupaikan hankintaan, sekä terveelliseen elämäntapamuutoksen ja harrasteiden pariin. Ryhmässä toteutetaan yhdenvertaisuutta vapaa-ajan ohjauksella. Sosiaalinen osallisuus edistää yksinäisyyden poistamista jonka avulla ehkäisemme nuoren syrjäytymistä. Avustuksella tarjoamme nuorille elämyksiä, matalan kynnyksen palveluita sekä harrastetoimintoja, joissa ammatillista osaamista ei vielä tarvita vaan pelkkä kokeilun halu ja motivaatio riittävät. Näin kaikilla ryhmänjäsenillä on tasapuolinen mahdollisuus osallistua riippumatta fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalista esteistä.

Special kiitokset näille yhteistyökumppaneille:

Sukevan, Kestilän, Pelson ja Vanajan vankila
Kuopion yhdyskuntaseuraamustoimisto, Kajaanin toimipaikka
Naksu-hanke
Kumppaniksi
TE-toimisto, Kuty, Typa
Kajaanin kaupunki, Kainuun Sote, Lastensuojelu, A-klinikka
Kajaanin Pietari
KAO
Harjula,Pelastakaa lapset Ry
Ehyt Ry
Kynämatkat
Tokmanni
Värisilmä
Kajaanin työvoimayhdistys KTY
Tietopalvelu Group Oy

Erityiskiitokset:

MotoTeam Tauriainen Oy

 


TIIMIMME

This is Spartak!

Mikko Leskinen

Puheenjohtaja, yksilövalmentaja, vankilatyö
mikko.spartak@gmail.com

Matti Karppinen

Rahastonhoitaja, taloushallinto
matti.spartak@gmail.comJarmo Heinonen

Varhaiskasvatus Kättö jami.spartak@gmail.com

Jura Leskinen

Spartak Sports Ry
puheenjohtaja, varhaiskasvatus, Kättö
jura.spartak@gmail.com

Tuula Kyllönen

Varhaiskasvatus, Koordinaattori Kättö tuula.spartak@gmail.com

Tuomo Sirviö

Varhaiskasvatus, Lohtaja
tuomo.spartak@gmail.com

Teija Simola

Varhaiskasvatus, Lohtaja
ip.lohtaja@gmail.com

Tuure "Tukke" Romppainen

Tallipäällikkö

tukke.spartak@gmail.com

Jukka Kortelainen

Godfather
jukka.spartak@gmail.com