VÄLKE

19.07.2021

Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishanke 2015 - 2017.

Hankkeen tavoitteena oli yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvan toimintamallin kehittäminen ja työllisyyden hoito Kajaanin välityömarkkinoilla yhteistyössä Kajaanin kaupungin, Kainuun Nuotta ry:n, Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n ja Nakertaja-Hetteenmäki kyläyhdistys ry:n kanssa.

Hankkeen tuloksena tavoitettiin yhteensä 245 asiakasta. Heidän kanssaan toteutettiin yhteensä  137 palkkatukijaksoa, 87 työkokeilujaksoa, 59 työ- ja toimintakyvyn arviointijaksoa, 117 koulutuspäivää, 4 oppisopimusta, 81 ryhmävalmennusta, 2 koevapautta, 663h yhdyskuntapalvelua.

Asiakkaista yhteensä 59%:lle löytyi järkevä ratkaisu työttömyyden tilalle.

Hankkeen rahoitti Kainuun ELY -keskus ja Kajaanin Kaupunki.