So What

20.07.2021

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittynyt kehittämishanke 2017 - 2019.

Hankkeella ehkäistiin ja vähennettiin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien erityisryhmien syrjäytymistä sekä kehitettiin osallisuutta vahvistavia ja osallistujien työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta. Hanke toteutti haun painotusta ehkäisemällä erityisesti miesten syrjäytymistä sekä edistämällä miesten osallistumista koulutukseen ja työhön. Hankkeeseen sisältyi kokemusasiantuntijuutta.

Hanke valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Kainuun soten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeen tuloksena asiakastyön lisäksi kehitettiin ja toteutettiin kouluihin ja oppilaitoksiin suunnattuja luentopaketteja sekä tuotiin yrityksille tietoa vankilasta vapautuvien valvonnasta ja tukitoimista.

Hankkeen rahoittivat Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus, Kajaanin Kaupunki, Kainuun Sote, Paltamon, Ristijärven, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat.